13/6/11

Passar per la porta.


  INT. ESCALA DE VEÏNS.
  Un VEÍ surt per la porta de casa seva. Per altra banda, una
  VEÏNA surt de la porta de la seva casa. Els dos avancen pels seus
  respectius pasadissos fins coincidir a l’hora de sortir per
  la mateixa porta.

                       VEÍ
            Passa tu.               

                       VEÏNA
            Com? Per què jo? Perquè sóc una dona, oi?
            Perquè sigui dona he de gaudir de privilegis?
            Masclista!

                       VEÍ
            Masclista? Jo no… Ho feia per educació!
            
                       VEÏNA
            Educació? La teva educació és sexista!

                       VEÍ
            Doncs ja passo jo…

  El VEÍ intenta passar per la porta, però la VEÏNA li talla
  el pas amb el braç.               

                       VEÏNA
            Què? Per què has de passar tu primer?
            Creus que ets superior a les dones i que
            estàs per davant d’elles, oi? Masclista! 
 
                       VEÍ
            Jo no...

  En aquell moment entra en escena una DONA EMBARASSADA,
  esbufegant alterada, acompanyada pel seu MARIT.               

                       MARIT
            Ràpid! Deixeu passar la meva dona, que
            ha trencat aigües!
                           
                       VEÏNA
            Perquè estigui embarassada ja l’he de
            deixar passar? Segueix sent una persona normal,
            que pot treballar igual i cobrar el mateix que
            un home! Masclista!

                       DONA EMBARASSADA
                 (tocant-se la panxa)
            Noto que no es mou! Crec que he perdut el
            bebè!

  El MARIT agafa de la mà a la DONA EMBARASSADA, consolant-la.

                       MARIT
            Tranquil·la, ja en tindrem un altre.

  La VEÏNA posa la mà sota la faldilla de la DONA EMBARASSADA,
  li treu el bebè i el llença lluny.

                       VEÏNA
            Un altre? Què, penses que la dona només
            serveix per engendrar i parir fills? Masclista!
           
                       MARIT
            Jo no…

                       VEÏNA
            Fora d’aquí els dos!

  El MARIT intenta agafar la DONA EMBARASSADA per portar-la
  en braços.

                       VEÏNA
            Què? Penses que les dones no ens podem
            valdre per nosaltres mateixes? Masclista!

  El MARIT se’n va corrents i la DONA EMBARASSADA va darrere
  d’ell, reptant. El VEÍ es queda mirant la VEÏNA.
                     
                       VEÏNA
            Què mires? Et penses que sóc un objecte
            sexual? Porto aquesta roba perquè m’agrada,
            no perquè vulgui que em mirin! Masclista!

  Una SENYORA GRAN apareix en escena.

                                                        SENYORA GRAN
            Disculpeu, parelleta.

                       VEÏNA
            Parelleta? Què passa, que un home i una dona
            no poden parlar, que ja han de ser una
            parelleta?
                     
                       SENYORA
            Jo no… Només vull anar cap a l’ascensor…

                       VEÏNA
            Ascensor?
                     


                       SENYORA GRAN
            Sí, el metge em va dir que no podia
            baixar les escales…

                       VEÏNA?
            Metge? Un home? Quan una dona arriba a la
            menopausa segueix sent una dona, igual que
            quan era jove! No et deixis influir per
            les paraules d’un home!

  La VEÏNA agafa a la SENYORA GRAN i l’empeny en direcció a les
  escales. La SENYORA GRAN apareix de l’escena i s’escolta com
  cau escales avall.           

                       VEÏNA
            Veu com ha pogut baixar? Dones al poder!

  El VEÍ es queda mirant la VEÏNA

                       VEÏNA
            I tu, masclista…

  La veu del MARIT DE LA VEÏNA, la interromp.

                       MARIT DE LA VEÏNA (OFF)
            Dona! És l’hora de dinar i no hi ha dinar
            al plat! Torna cap a casa a fer la teva feina!

                       VEÏNA
            Ja vaig!

  La VEÏNA se’n va corrents, deixant el VEÍ amb la paraula a la
  boca. El VEÍ es gira per sortir per la porta, però queda
  atrapat juntament amb un HOMOSEXUAL. El VEÍ es mira a
  l’HOMOSEXUAL.

                       VEÍ
            No estic preparat per això…

                       HOMOSEXUAL
            Què? Ets un homòfob?

                       VEÍ
            Jo no… eh, sí.

  El VEÍ agafa l’HOMOSEXUAL, el llença contra el terra i surt per
  la porta.